شناختن نفس خویش

(بخش دوم)

🔸ترا حقیقت خود طلب باید کرد تا خود چه چیزی و از کجا آمده‌ای؟ و کجا خواهی رفت؟ و اندرین منزلگاه به چه کار آمده‌ای و تو را برای چه آفریده‌اند و سعادت تو چیست و در چیست و شقاوت تو چیست و در چیست؟ ♻️و جملۀ آن اخلاق اگرچه بسیار است اما چهار جنس‌اند: ۱. اخلاق بهائم؛ ۲. اخلاق سباع؛ ۳. اخلاق شیاطین؛ ۴. اخلاق ملائکه 🔻که شهوت و حرصِ خوردن و جماع، کار بهائم است 🔻و خشم، کار سگ و گرگ و شیر است 🔻و مکر و شر انگیختن میان خلق، کار دیوان و شیاطین است 💫و عقل، مال ملائکه است. و صفات متعدد و متفاوتی که در باطن تو جمع کرده‌اند بعضی صفات ستوران و بعضی صفات ددان و بعضی صفات دیوان و بعضی صفات فرشتگان است. تو از این جمله کدامی و کدام است که آن حقیقت گوهر تست؟ و دیگران قریبِ عاریت‌اند. 🔻هرگاه این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد چرا که هر یکی را غذای دیگر است و سعادتی دیگر است. 🔻غذا و سعادت ستوران، خوردن و خفتن و گشنی کردن (جفت گیری کردن) است؛ پس اگر تو ستوری، شب و روز جهدِ آن کن تا کار شکم و فرج را فراهم کنی. 🔻اما غذای ددان و سعادت ایشان، دریدن و کشتن و خشم راندن است و غذای دیوان، شر انگیختن و مکر و حیلت کردن است؛ اگر تو از ایشانی به کار ایشان مشغول باش تا به راحتی و نیکبختی خویش رسی 💫و غذا و سعادت فرشتگان، مشاهدۀ جمال حضرت الهیست. آز و خشم و صفات بهائم و سباع را با ایشان راه نیست. پس اگر تو فرشته گوهری در اصل خویش جهد کن تا حضرت الهیت را بشناسی و خود را به مشاهدۀ آن جمال، راه دهی و خویش را از آن دست شهوت و غضب خلاصی دهی.

سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

بخش اول سخنان اصلاحی مولانا محمدگل؛ مدیریت حوزه علمیه مخزن العلوم شهرستان خاش

ش دی ۲۷ , ۱۳۹۹
(بخش دوم) 🔸ترا حقیقت خود طلب باید کرد تا خود چه چیزی و از کجا آمده‌ای؟ و کجا خواهی رفت؟ و اندرین منزلگاه به چه کار آمده‌ای و تو را برای چه آفریده‌اند و سعادت تو چیست و در چیست و شقاوت تو چیست و در چیست؟ ♻️و جملۀ آن […]